СУ Св. Климент Охридски

Средно училище в село Камен

        СУ Свети Климент Охридски е Средно училище в село Камен, община Стражица. 

       Учебното заведение предлага прием и обучение на ученици от 1 до 12 клас. 

       Предлага отлична професионална подготовка, в различни направления като

  • растениевъдство и животновъдство,

       Учениците завършили успешно 12 клас могат да продължат образованието си във ВУЗ.

Актуални новини
Месец на кариерното ориентиране "Мисия за моето бъдеще" - СУ Св. Климент Охридски - Камен

Месец на кариерното ориентиране "Мисия за моето бъдеще"

СУ "Свети Климент Охридски" с. Камен стартира кампания за кариерно ориентиране на учениците през 2021г.
Няма изображение

Информация за самостоятелната форма на обучение

Във връзка с заповед № РД-01-173 от 18.03.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на
ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ "РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ" - СУ Св. Климент Охридски - Камен

ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ "РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ"

Обща информация за проекта На 12.02.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
Материали за  успешно стартиране на новата учебна 2020/2021г. - СУ Св. Климент Охридски - Камен

Материали за успешно стартиране на новата учебна 2020/2021г.

Във връзка с писмо № 9105-283/28.08.2020г. на заместник-министъра на образованието и науката Ви уведомяваме,
Учебна програма
Прием от 1 и 8 клас