СУ Св. Климент Охридски
Средно училище в село Камен

Изложба на групата за дейности по интереси "Сръчни ръчички" с ръководител г-жа Иванка Белчева

Групата за дейности по интереси "Сръчни ръчички" представи изложба с картички за Световния ден на жената - 8 март.

 Изложба на групата за дейности по интереси "Сръчни ръчички" с ръководител г-жа Иванка Белчева  - Изображение 1 Изложба на групата за дейности по интереси "Сръчни ръчички" с ръководител г-жа Иванка Белчева  - Изображение 2 Изложба на групата за дейности по интереси "Сръчни ръчички" с ръководител г-жа Иванка Белчева  - Изображение 3 Изложба на групата за дейности по интереси "Сръчни ръчички" с ръководител г-жа Иванка Белчева  - Изображение 4