СУ Св. Климент Охридски
Средно училище в село Камен

Прием след 7 и 8 клас

 

Заповед за държавен план-прием за учебната 2018/2019г., може да видите ---> ТУК

 

План-прием за учебната 2017/2018 г. в СУ „Св. Климент Охридски” – с. Камен:

 Прием след завършено основно образование в 7 клас.

1 Една паралелка  - 26 ученици

Рамков учебен план без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

Професионално направление:621 Растениевъдство и животновъдство

Професия: 621030 Растениевъд

Специалност: 6210303 Зеленчукопроизводство – ІІ степен на професионална квалификация

Дневна форма на обучение

Срок на обучение:  5 години.

Балообразуващи предмети: броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика,  оценките по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образование.

Начин за формиране на бала: Удвоения брои точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика, и оценките по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда, изучавани в VII клас, от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

 Заявленията за участие в първи/трети етап на класиране се подават в:  

в СУ "Ангел Каралийчев", гр. Стражица - на 16.06.2017 г.;

 в ОУ "Иван Вазов", гр. Горна Оряховица - на 16 и на 19.06.2017 г.;

в ОУ "Бачо Киро", гр. Велико Търново - от 16 до 22.06.2017 г.

 

Прием след 8 клас.

  2. Една паралелка  - 26 ученици

Професионално направление:621 Растениевъдство и животновъдство

Професия: 621030 Растениевъд

Специалност: 6210303 Зеленчукопроизводство – ІІ степен на професионална квалификация

Дневна форма на обучение.

Срок на обучение:  4 години.

Прием след 8 клас.

Балообразуващи предмети: Български език и литература, Математика,  Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда.

Начин за формиране на бала: сбор от оценките по Български език и литература, Математика, удвоената оценка по Биология и ЗО и удвоената оценка по Химия и ООС от свидетелството за основно образование .

При равен бал на кандидатите, определящ показател ще е средния успех от свидетелството за завършено основно образование.

 

   3. Една паралелка  – 35 ученици

Професионално направление:621 Растениевъдство и животновъдство

Професия: 621030 Растениевъд

Специалност: 6210303 Зеленчукопроизводство – ІІ степен на професионална квалификация

Задочна форма на обучение.

Срок на обучение:  4 години.

Прием след 8 клас.

Балообразуващи предмети: Български език и литература, Математика,  Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда.

  Начин за формиране на бала: сбор от оценките по Български език и литература, Математика, удвоената оценка по Биология и здравно образование и удвоената оценка по Химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образование .

       При равен бал на кандидатите, определящ показател ще е средния успех от свидетелството за завършено основно образование.

     Списъците с приетите ученици след всеки етап на класиране ще бъде обявяван на  информационното табло в училището.

 

График на дейностите

по приемане на ученици за учебната 2017/2018 година  в СУ „Св. Климент Охридски”, с.Камен, както следва:

 

След завършен VII клас

 

 • Подаване на заявления за явяване на изпит за проверка на способностите: 05 до 10.05.2017 г. вкл.
 • НВО по БЕЛ и Математика: 19 и 22.05.2017 г.
 • Обявяване на резултатите: до 05.06.2017 г.
 • Проверка на способностите: по Изобразително изкуство: 02.06.2017 г.,
  по Музика: 05.06.2017 г., по Спорт- 31.05.- 01.06.2017 г. вкл.
 • Обявяване на резултатите от проверката на способностите: до 09.06.2017 г. вкл.
 • Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити: 12.06-13.07.2017 год.
 • Подаване на документи за участие в приема: 16-22.06.2017 г. вкл.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране: до 27.06.2017 г. вкл.
 • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране: 28-30.06.2017 г. вкл.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране: до 04.07.2017 г.
 • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране: 05-07.07.2017 г.
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране: 10.07.2017 г.
 • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране: 11-13.07.2017 г.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране: до 17.07.2017 г.
 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране: 18-19.07.2017 г. вкл.
 • Подаване на заявления за попълване на незаетите места след трети етап на класиране: от 21.07 – 03.09.2017 год.

 ВАЖНО !!!!!!!!!!!!!

 Заявленията за участие в първи/трети етап на класиране се подават в:  

в СУ "Ангел Каралийчев", гр. Стражица - на 16.06.2017 г.;

 в ОУ "Иван Вазов", гр. Горна Оряховица - на 16 и на 19.06.2017 г.;

в ОУ "Бачо Киро", гр. Велико Търново - от 16 до 22.06.2017 г.

 

 

 

След завършен VIII клас

 

3-5.07.2017 г. вкл. – Подаване на документи за участие в първи етап на класиране.

до 06.07.2017 г. вкл. - Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

07.07.2017 г. - Записване на приетите ученици на първи етап на класиране.

10.07.2017 г. - Обявяване на списъците със записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране.

11.07.2017 г. - Подаване на документи за участие във втори етап на класиране.

до 13.07.2017 г. - Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

14.07.2017 г. - Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

до 18.07.2017 г. - Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

19.07.2017 г. - Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

20.07.2017 г. - Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

21.07.2017 г. - Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

До 26.07.2017 г. – Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

27.07 – 03.09.2017 г. -  Подаване на заявления за попълване на незаетите места след трети етап на класиране.

 ВАЖНО!!!!!!!!!!

Документите за участие в първи/трети етап на класиране за 9 клас, дневна и задочна форма на обучение

се подават в СУ "Св. Климент Охридски" - с. Камен от 16.06.2017 г. до 17.07.2017 г.

 

 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!!!!!!!!!!!!!

 

НЕЗАЕТИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ:

прием в VIII клас -  9 свободни места. 

прием в IX клас - 10 свободни места.

 

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране

 1. Подаване на документи за попълване на незаетите места след трети етап на класиране  до 03.09.2017 г. включително.
 2. Обявяване на окончателните списъците с приетите ученици на 04.09.2017 г.
 3. Записване на приетите ученици на 04.09.2017 г. включително.

ЕЛЕНА ДАНАИЛОВА

Директор на СУ „Св. Климент Охридски”, с. Камен