СУ Св. Климент Охридски
Средно училище в село Камен

Прием след 7 клас

 

Заповед за държавен план-прием за учебната 2018/2019г., може да видите ---> ТУК

 

План-прием за учебната 2019/2020 г. в СУ „Св. Климент Охридски” – с. Камен:

 Прием след завършено основно образование в 7 клас.

1. Една паралелка  - 26 ученици

Рамков учебен план без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

Професионално направление:621 Растениевъдство и животновъдство

Професия: 621080 Монтьор на селскостопанска техника

Специалност: 6210801 Механизация на селското стопанство – ІІ степен на професионална квалификация

Дневна форма на обучение

Срок на обучение:  5 години.

Балообразуващи предмети: броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика,  оценките по География и икономика и физика и астрономия от свидетелството за основно образование.

Начин за формиране на бала: Утроеният брой точки от националното външно оценяване по български език и литература и един път броя точки по математика, и оценките по География и икономика и Физика и астрономия, изучавани в VII клас, от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

 Заявленията за участие в първи/трети етап на класиране се подават в:  

в СУ "Ангел Каралийчев", гр. Стражица - на 03.07.2019г. - 04.07.2019г. включително;

 в ОУ "Иван Вазов", гр. Горна Оряховица - на 03.07.2019г. - 05.07.2019г. включително;

в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – гр. Велико Търново – от 03.07.2019 г. до 05.07.2019 г. включително и от 24.07.2019 г. до 25.07.2019 г. включително;