СУ Св. Климент Охридски
Средно училище в село Камен

Прием в първи клас

Заповед за  план-прием за учебната 2018/2019г., може да видите ---> ТУК

СУ Свети Климент Охридски извършва прием и обучение на първокласници в село Камен, община Стражица.

Необходимите документи при кандидатстване са:

  • Копие от акта за раждане на детето;
  • Заявление по образец;
  • Удостоверение за задължително предучилищно образование;
  • Декларация от родител, ако детето не е посещавало ПГ, като посочва причините за това;
  • Лична карта на родител за потвърждаване на данните;
  • Експертно решение на ТЕЛК / НЕЛК за детето, ако е приложимо / копие и оригинал за проверка / при наличие на здравословен проблем или наличие на СОП.

За първокласниците е осигурено целодневно обучение в уютна сграда с много добре поддържани класни стаи.

Всички кабинети и класни стаи в училището, отговарят на изискванията за безопасност и качествена образователна дейност.