СУ Св. Климент Охридски
Средно училище в село Камен

Проекти

 НА 28.10.2015 Г. БЕ ПРОВЕДЕНА "КРЪГЛА МАСА" ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ

      „Учители и родители единни в грижата за децата”

Възложител: Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Изпълнител: Средно общообразователно училище “ Св. Климент Охридски” с. Камен

Номер на договора: № БС-33.14-3-020/ 29.09.2015 г.

Име на проекта: „ Учители и родители единни в грижата за децата””

Място на реализация: Средно училище “ Св. Климент Охридски ” ,

с. Камен,общ. Стражица;

Времетраене на проекта:   от 01.10.2015г. до 31.07.2016г.

Обща стойност на проекта:     11 391,82 лева

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Център за образователна  интеграция

                                   на децата и  учениците от етническите малцинства

КП 33.14-2015 приключване на КП 33.14-2015   Зелено училище