СУ Св. Климент Охридски
Средно училище в село Камен

Училищен екип

ДИРЕКТОР

Татяна Капра

 

Заместник - директор по учебната дейност

Антоанета Стоименова

 

Заместник - директор по административно-стопанската дейност

Лъчезар Атанасов

 

учители начален етап

Галина Георгиева

Мариана Колева

Даниела Симеонова

Геновева Йорданова

Миглена Ботева

Димитър Димитров

 

учители в прогимназиален и гимназиален  етап

Марина Маркова

Йорданка Георгиева

Ивелина Лазарова

Нели Чотоклиева

Ирина Колева

Ангел Генчев

Лазаринка Михайлова

Пламенка Енчева

Цветелина Балъкова

Елена Данаилова

Валентина Цанева

Димитринка Петрова

инж. Ренета Керемидчиева

Ради Радев

Марияна Митева

Деян Генчев

Милена Пенчева - училищен психолог

Йорданка Статева - логопед

 

учители в целодневна организация на учебния ден

Марияна Анастасова

Иванка Белчева

Христомира Йорданова

Десислава Цонева

Невена Милушева

Мартина Григорова

Андрей Станчев

Андреани Коцева

Наталия Николова