СУ Св. Климент Охридски
Средно училище в село Камен

Училищен екип - СУ "Св. Кл. Охридски" - Камен

ДИРЕКТОР

Татяна Капра

 

Заместник - директор по учебната дейност

Геновева Йорданова

 

Заместник - директор по административно-стопанската дейност

Лъчезар Атанасов

 

учители начален етап

 

Даниела Симеонова

Иванка Белчева 

Димитър Димитров

Мариана Колева

Миглена Ботева

Мартина Димова

 

 

учители в прогимназиален и гимназиален  етап

Нели Чотоклиева

Ирина Колева

Ивелина Лазарова

Йорданка Георгиева

Нела Кожухарова

Лазаринка Михайлова

Пламенка Енчева

Марина Маркова

Елена Данаилова

Станислава Стефанова

 

Ради Радев

Ангел Генчев

Теодора Йосифова

д-р Мариан Пашев

Марияна Митева

Деян Генчев

Светла Йорданова

Милена Пенчева - училищен психолог

Йорданка Статева - логопед

 

учители в целодневна организация на учебния ден

Катя Йосифова

Грета Петрова

Марияна Анастасова

Йонна Стефанова

Христомира Йорданова

Наталия Николова

Радостин Попов