СУ Св. Климент Охридски
Средно училище в село Камен

Училищен екип - СУ "Св. Кл. Охридски" - Камен

ДИРЕКТОР

Татяна Капра

 

Заместник - директор по учебната дейност

Геновева Йорданова

 

Заместник - директор по административно-стопанската дейност

Лъчезар Атанасов

 

учители начален етап

Иванка Белчева 

Димитър Димитров

Мариана Колева

Галина Георгиева

Миглена Ботева

Даниела Симеонова

Мартина Димова

 

 

учители в прогимназиален и гимназиален  етап

Нели Чотоклиева

Ирина Колева

Ивелина Лазарова

Йорданка Георгиева

Нела Кожухарова

Лазаринка Михайлова

Пламенка Енчева

 

Марина Маркова

Елена Данаилова

Станислава Стефанова

Димитринка Петрова

инж. Ренета Керемидчиева

Валентина Цанева

Ради Радев

Ангел Генчев

Теодора Йосифова

Марияна Митева

Деян Генчев

Светла Йорданова

Милена Пенчева - училищен психолог

Йорданка Статева - логопед

 

учители в целодневна организация на учебния ден

Десислава Цонева

Грета Петрова

Марияна Анастасова

Анна Иванова

Христомира Йорданова

Андрей Станчев

Андреани Коцева