СУ Св. Климент Охридски
Средно училище в село Камен

Училищни правилници

Правилник за дейността на училището през учебната 2017-2018г. Виж ТУК

Стратегия за развитие на училището Виж ТУК

 Годишен план за дейността на училището през учебната 2017-2018 г. Виж ТУК

 Училищен учебен план Виж ТУК

 График за изпити - самостоятелна и индивидуална форма сесия ЯНУАРИ 2018  г. Виж ТУК

 Правилник за дейността на училището за учебната 2018/2019г. Виж ТУК

 Стратегия за развитие на СУ за учебната 2018/2019г. Виж ТУК

Годишен план за дейността на СУ за учебната 2018/2019г. Виж ТУК

 Училищни учебни планове за учебната 2018/2019г. Виж ТУК

 

Етичен кодекс на училищната общност  Виж ТУК