СУ Св. Климент Охридски
Средно училище в село Камен

Училищни правилници

Правилник за дейността на училището през учебната 2017-2018г. Виж ТУК


Стратегия за развитие на училището Виж ТУК

 

Годишен план за дейността на училището през учебната 2017-2018 г. Виж ТУК

 

Училищен учебен план Виж ТУК

 

График за изпити - самостоятелна и индивидуална форма сесия ЯНУАРИ 2018  г. Виж ТУК

 

Правилник за дейността на училището за учебната 2018/2019г. Виж ТУК

 

Стратегия за развитие на СУ за учебната 2018/2019г. Виж ТУК

 

Годишен план за дейността на СУ за учебната 2018/2019г. Виж ТУК

 

Училищни учебни планове за учебната 2018/2019г. Виж ТУК

Етичен кодекс на училищната общност за учебната 2018/2019г. Виж ТУК