СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в село Камен

Оценяване на резултатите от обучението на учениците

Прикачени документи

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ ОТ VІІІ И ІХ КЛАС И ОТ Х ДО ХІІ КЛАС В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, РЕДОВНА СЕСИЯ
РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ ОТ ІІІ ДО VІІ КЛАС В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, РЕДОВНА СЕСИЯ МАРТ-АПРИЛ НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ ОТ VІІІ И ІХ КЛАС И ОТ Х ДО ХІІ КЛАС В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, РЕДОВНА СЕСИЯ ЯНУАРИ-ФЕВ
РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ ОТ ІІІ ДО VІІ КЛАС В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, РЕДОВНА СЕСИЯ ЯНУАРИ-ФЕВРУАРИ НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, РЕДОВНА СЕСИЯ ЯНУАРИ-ФЕВРУАРИ НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, РЕДОВНА СЕСИЯ НОЕМВРИ НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА