СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в село Камен

Информация за здравните осигуровки за учениците, завършили ХII клас