СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в село Камен

Приветствено слово на Директора по случай Патронния празник на училището

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ И ГОСТИ,

 

 В многовековната история на българския народ има дати, които добре помним. Тези дати са запечатани с гордост и слава в сърцата ни, вписани са в летописната книга на нашия народ. Те оставят своите следи в националната памет, разкъсват времето на епохи, извисяват се и проблясват с мълнии в тъмнината на миналото.

 Такава дата е 8 декември - патронният празник на СУ „Св. Климент Охридски“ с. Камен.  На този ден си припомняме дългия път, изминат от предците ни.

 Нашият патрон – Св. Климент Охридски е средновековен български учен, основател на Охридската книжовна школа и първият епископ, проповядвал Божието слово на старобългарски език.

 Днес нашето училище продължава святата мисия – да образова и възпитава личности, които да станат пълноценни граждани на България и света, като следва съвременните образователни тенденции, отговаря на нарастващите изисквания на променящия се свят.

 Нашето училище има славно минало, богато е на спомени!

 С дългогодишната си просветителска традиция, с „отворените врати“ за четмо и писмо, СУ „Св. Климент Охридски“ с. Камен е част от историята и настоящето на българското образование!

 

 Днес, когато празнуваме този празник, сърцата ни се изпълват с гордост, че сме част от неговата история.

 Нека с обединени грижи и усилия се справяме с трудностите и предизвикателствата, за да пребъде нашето училище, за да пребъде България!

 

Честит Празник!

Прикачени документи

Слово.pdf