СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в село Камен

Списък на учебниците през. учебната 2021/2022 година

 

VIII KЛАС

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

ИЗДАТЕЛСТВО

1

Български език

Просвета АзБуки

2

Литература

Просвета Плюс

3

Английски език „ Тееn Zone“A1

Просвета

4

Математика

Архимед

5

Информационни технологии

Просвета 1945/М. Николова, Е. Стефанова

6

История

Просвета 1945/ Б. Гаврилов, С. Славчев

7

География

Булвест 2000/ Р. Пенин, Д. Желев

8

Философия

Просвета 1945/ Ев. Варджийска

9

Биология

Просвета/ Бостанджиев

10

Химия

Педагог

11

Физика

Педагог

12

Музика

Просвета

13

Изобразително изкуство

Просвета АзБуки

14

Основи на земеделието

И. Трънков, Х. Цанева

15

Частно животновъдство

В. Лазаров и колектив

 

IX КЛАС

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

ИЗДАТЕЛСТВО

1

Български език

БГ Учебник

2

Литература

БГ Учебник

3

Английски език „ Тееn Zone“A 2.1

Просвета

4

Математика

Архимед

5

Информационни технологии

Просвета 1945/ М. Николова и колектив

6

История

Просвета 1945/ М. Груев

7

География

Булвест 2000/ Р. Пенин

8

Философия

Просвета 1945/ Ев. Варджийска

9

Биология

Просвета/ Бостанджиев

10

Химия

Педагог

11

Физика

Педагог

12

Музика

Просвета 1945/ Л. Пейчева

13

Изобразително изкуство

Просвета АзБуки

 

 

 

 

 

X КЛАС

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

ИЗДАТЕЛСТВО

1

Български език

БГ Учебник

2

Литература

БГ Учебник

3

Английски език „ Тееn Zone“A 2.1

Просвета

4

Математика

Архимед

5

Информационни технологии

Просвета 1945/ М. Николова и колектив

6

История

Просвета 1945/ М. Груев

7

География

Булвест 2000/ Р. Пенин

8

Философия

Просвета 1945/ Ев. Варджийска

9

Биология

Просвета/ Бостанджиев

10

Химия

Педагог

11

Физика

Педагог

12

Музика

Просвета 1945/ Л. Пейчева

13

Изобразително изкуство

Просвета АзБуки

14

Зеленчукопроизвидство

Земиздат/Хр. Даскалов, Н. Колев

15

Растениевъдство I ч. и II ч.

Г.Койнов, Хр. Коеджиков

16

От гледна точка на земеделските култури

Дионис/ И. Трънкова и колектив

17

Лозарство

Борис Рангелив, Митко Николов

18

Овощарство

П. Митов и колектив

 

XI КЛАС

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

ИЗДАТЕЛСТВО

1

Български език

БГ Учебник

2

Литература

БГ Учебник

3

Английски език „Agriculture”

Express Publishing

4

Руски език „ Привет“ А2 ч.1

Просвета 1945

5

Математика

Архимед

6

Гражданско образование

Просвета 1945

7

Зеленчукопроизвидство

Земиздат/Хр. Даскалов, Н. Колев

8

Растениевъдство I ч. и II ч.

Г.Койнов, Хр. Коеджиков

9

Лозарство

Борис Рангелив, Митко Николов

10

Овощарство

П. Митов и колектив

 

XII КЛАС

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

ИЗДАТЕЛСТВО

1

Български език

БГ Учебник

2

Литература

БГ Учебник

3

Английски език „Agriculture”

Express Publishing

4

Руски език „ Привет“ А2 ч.2

Просвета 1945

5

Математика

Архимед

6

Гражданско образование

Педагог/ Ст. Минева

7

Зеленчукопроизвидство

Земиздат/Хр. Даскалов, Н. Колев