СУ Св. Климент Охридски
Средно училище в село Камен

29 юни - Ден на безопасността на движението по пътищата

Във връзка с 29 юни - денят на безопасността на движението по пътищата, в Средно училище "Св. Климент охридски" се организира изложба с детски рисунки на тема "Аз зная правилата за безопасно движение като пешеходец, пътник и велосипедист". Проведен бе дистанционно урок, в който бе представен видео-клип, изготвен от учители от нашето училище на тема "Скоростта убива!".