СУ Св. Климент Охридски
Средно училище в село Камен

Информация за самостоятелната форма на обучение

Във връзка с заповед № РД-01-173 от 18.03.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България

на министъра на здравеопазването сесията на самостоятелната работа се прекратява от 22.03.2021г. Допълнително ще бъде съобщено за нейното възобновяване.

От ръководството