СУ Св. Климент Охридски
Средно училище в село Камен

Коледна работилница в СУ "Св.Климент Охридски"

На 05.12.2017г. обществените възпитатели при МКБППМН община Стражица, отговарящи за СУ „Св. Кл.Охридски” с. Камен съвместно с ръководството на училището организира Коледна работилница с превантивна цел. Материалите за изработка на картички и други са осигурени от МКБППМН община Стражица. С изработените картички ще бъдат украсени класните стаи на училището. Гости на джуджетата бяха г-жа Катя Петрова – председател на МКБППМН и г-н Добри Добрев – секретар на комисията.