СУ Св. Климент Охридски
Средно училище в село Камен

В помощ на учители, родители, деца и ученици за успешно стартиране на новата учебна 2020/2021г.

Във връзка с писмо № 9105-283/28.08.2020г. на заместник-министъра на образованието и науката Ви уведомяваме, че МОН в партньорство с държавни институции и неправителствени организации са разработили материали за успешно стартиране на новата учебна 2020/2021 година в необичайни условия в помощ на учители, родители, деца и ученици.

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърна мрежа в училището и в интернет, разработени от Дължавна агенция "Закрила на детето" с участие на експерти от отдел "Киберпрестъпност" към Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и с Центъра за безопасен интернет" - https://sacp.goverment.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf 

и линк за сваляне на брошурата - https://we.tl/t-xtLMbGDLcS

Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация "Родители" - https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing