СУ Св. Климент Охридски
Средно училище в село Камен

Национална седмица на четенето в СУ "Св. Климент Охридски" с-Камен

От 11.12.2017г. до 15.12.2017г. в СУ "Св. Климент Охридски" с.Камен се проведе Национлна седмица на четенето. Организирани бяха различни мероприятия:

- "Любими приказни герои гостуват на най-малките" - за учениците от Iа и  Iб клас;

- " Най-добър..." - за учениците от II - IX клас;

- "С баба приказки разказвам" - за учениците от IVа клас;

-  Състезание по правопис - за учениците от XI клас;

- Посещение в библиотеката - за учениците от VIII клас.

Учениците се включиха с голям интерес и желание в проведените състезания. Участниците получиха грамоти, които им донесоха голяма радост и вълнение.