СУ Св. Климент Охридски
Средно училище в село Камен

Обява за строителни услуги в СУ "Св.Климент Охридски" с.Камен, общ. Стражица

ОБЯВА

от СУ "Св. Климент Охридски" с.Камен, общ.Стражица

Набираме оферти от фирми за следните строителни услуги:

1. Поставяне на изолация на външна стена 45-50 кв.м.

2. Поставяне на ламаринена обшивка и подмяна на улуци на покривна конструкция - 15 м.

Справки: тел. 0879130591 - Лъчезар Атанасов - ЗДАСД

Срок за подаване на оферите: до 15:00 часа на 06.07.2020г.

e-mail: soukamen@abv.bg

                                                                                                                                                   От Ръководството