СУ Св. Климент Охридски
Средно училище в село Камен

учебните занятия се прекратяват до 29.03.2020г.

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, ръководството на СУ „ Св.Кл. Охридски“, с, Камен, общ. Стражица Ви уведомява, че учебните занятия се прекратяват до 29.03.2020г.
От понеделник ,16.03.2020 г., в 10.00 часа стартираме обучение в електронна среда
.
Уважаеми ученици,
Времето, прекарано вкъщи, е наложително да използвате за продължаване на Вашето образование – за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще Ви преподават дистанционно. Поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате с помощта на учителите и самостоятелно. Учениците, които нямат възможност да участват дистанционно, да се консултират с учителите как да си получат работните листи и задачи за самостоятелно изпълнение.
Ограничете максимално достъпа си до обществени места и физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.
Уважаеми родители,
Учителите ще имат връзка с вас чрез мобилни апарати или чрез родителските групи, в които сте включени.
Като отговорни граждани следете здравословното състояние на своите деца. Осигурете им лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различни канали от техните учители.