СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в село Камен

Обучение на педагогическите специалисти.