СУ Св. Климент Охридски
Средно училище в село Камен

Проект "Твоят час"

Групите и ръководителите

на дейностите за преодоляване на обучителни затруднения и дейностите по интереси

за учебната 2017/2018 година в СУ „Св. Климент Охридски“, с. Камен

 

II  клас БЕЛ  - 7 ученици „Уча и играя“

Ръководител – Галина Асенова Георгиева

II клас Фолклор - 15 ученици „Фолклорни празници, традиции и обичаи“

Ръководител – Галина Асенова Георгиева

III клас БЕЛ - 7 ученициДа играем с буквите и думите“

Ръководител – Даниела Симеонова Симеонова

III клас математика -7 ученициВълшебните числа“

Ръководител – Даниела Симеонова Симеонова

IVклас математика - 7 ученици „Вълшебства с числата“

Ръководител – Геновева Йорданова Вълчева

IVклас математика - 7 ученици „Играя, за да уча”

Ръководител – Миглена Ивонава Ботева

V клас БЕЛ -7 ученици „Вълшебството на българския език”

Ръководител – Нели Борисова Чотоклиева

VIклас математика - 7 ученици „Математика на разбираем и интересен език”

Ръководител – Йорданка Господинова Георгиева

VIIклас математика - 10 ученици „Математиката в действие”

Ръководител – Йорданка Господинова Георгиева

VIIIклас БЕЛ -  7 ученици „В часовете по български език и литература е интересно"

Ръководител – Ирина Георгийева Колева

VIII клас Математика - 7 ученици  „Ученически тайни - забавна математика”

Ръководител – Ивелина Петрова Лазарова

Хклас Информационни технологии - 7 ученици „В света на информаионните технологии“

Ръководител – Ивелина Петрова Лазарова

V VII клас -15 ученици „Родолюбец”

Ръководител – Марина Петкова Маркова

VIII - ХI клас ФВС – 25 ученици „Движение, здравословно хранене и спорт. Това съм аз”

Ръководител – Цветелина Димитрова Балъкова