СУ Св. Климент Охридски
Средно училище в село Камен