СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в село Камен

История

ИСТОРИЯ

на Средно училище „Св. Климент Охридски”

 

       Основата на образователното дело в с.Камен е поставена през 1850 г., когато е създадено обществено килийно училище по взаимна методика. В периода 1934-1941 г. в селото развиват дейност учителите от прогимназията „Св. Климент Охридски”, Практическо земеделско училище, началото училище „Св. Георги” и второто начално училище „Св. св.Кирил и Методий”.

 

         През 1961 г. началното училище и прогимназията се сливат в Народно основно училище „Св. Климент Охридски”, което запазва името си до 1978 г., след което се преименува на  Основно училище „Св. Климент Охридски”.

 

         През 1941 г. Практическото земеделско училище се превръща в Народна смесена гимназия.

 

         От 1961 г. Народната смесена гимназия „Хр. Ботев” се трансформира в селскостопански техникум „М. Ангелов”. 

 

         От 1964 г. Селскостопанският техникум е преместен в новопостроената сграда между с.Камен и с.Нова Върбовка и трансформиран в Средно професионално училище по селско стопанство, което продължава да обучава и възпитава младото поколение на с.Камен.

 

        На 1 септември 2012 година Основно училище „Св. Климент  Охридски” и Професионална гимназия по селско стопанство „Марко Ангелов”, със заповед на министъра на образованието и науката, са преобразувани в Средно училище „Св. Климент Охридски”, което е наследник на културните и образователните традиции на двете училища.

 

         Днес пред училището стои важната задача да съхрани духа на двете училища и същевременно да се модернизира в духа на европейските ценности, така че да подготви образовани, знаещи и умеещи млади хора,  които са бъдещето на България.