СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в село Камен

История

ИСТОРИЯ

на Средно училище „Св. Климент Охридски”

 

       Основата на образователното дело в с.Камен е поставена през 1850 г., когато е създадено обществено килийно училище по взаимната методика. В периода 1934-1941 г. в селото развиват дейност учителите от прогимназията „Климент Охридски”, Практическо земеделско училище, началото училище „Св. Георги” и второто начално училище „Кирил и Методий”.

 

         През 1961 г. началното училище и прогимназията се слели в Народно основно училище „Климент Охридски”, което запазва името си до 1978 г., след което се преименува на  Основно училище „Св. Климент Охридски”.

 

         През 1941 г. Практическото земеделско училище се превръща в Народна смесена гимназия.

 

         От 1961 г. Народната смесена гимназия „Хр. Ботев” се трансформира в селскостопански техникум „М. Ангелов”. 

 

         От 1964 г. Селскостопанският техникум е преместен в новопостроената сграда между с.Камен и с.Нова Върбовка и трансформиран в Средно професионално училище по селско стопанство, което продължава да обучава и възпитава младото поколение на с.Камен, дори и след преименуването му като ПГСС „М. Ангелов”.

 

        На 1 септември 2012 година Основно училище „Св. Климент  Охридски” и Професионална гимназия по селско стопанство „Марко Ангелов”, със заповед на министъра на образованието и науката, са преобразувани в Средно училище „Св. Климент Охридски”, което е наследник на културните и образователните традиции на двете училища.

 

         Днес пред училището стои важната задача да съхрани духа на двете училища и същевременно да се модернизира в духа на европейските ценности, така че да подготви образовани, знаещи и умеещи млади хора,  които са бъдещето на България.