СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в село Камен

Непедагогически персонал

 

 

Таня Станчева Петрова

завеждащ административна служба

 

Валентина Иванова Ганчева

счетоводител

Висше: магистър

Квалификация: промишлен аграр - икономист

 

Веселинка Василева Илиева

хигиенист

 

Нели Георгиева Адриянова

хигиенист


 Ценка Пантилеева Михайлова

хигиенист

 

Билян Билянов Адриянов

огняр

 

Илия Петров Тончев

домакин и шофьор на училищния автобус