СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в село Камен

Ръководство

д-р Мариан Петров Пашев

Директор

ОНС - доктор по аграрни науки

Квалификация: учител по български език и литература и руски език; агроном и теолог

 

 

Йорданка Господинова Георгиева

Заместник - директор по учебната дейност

Висше - магистър,

Пета професионално - квалификационна степен

Квалификация: учител по математика

 

Лъчезар Трифонов Атанасов

Заместник - директор по административно-стопанската дейност

Висше - бакалавър