СУ Св. Климент Охридски
Средно училище в село Камен

Училищен екип - СУ "Св. Кл. Охридски" - Камен

ДИРЕКТОР

Татяна Капра

  

Заместник - директор по административно-стопанската дейност

Лъчезар Атанасов

 

учители начален етап

 

Даниела Симеонова

Геновева Йорданова

Димитър Димитров

Мариана Колева

Катя Йосифова

Миглена Ботева

Мартина Димова

 

 

учители в прогимназиален и гимназиален  етап

Нели Чотоклиева

Ирина Колева

Ивелина Лазарова

Йорданка Георгиева

инж. Нела Кожухарова

Лазаринка Михайлова

Пламенка Енчева

Марина Маркова

Елена Данаилова

Венелина Дюлгерова-Гамба

Марина Иванова

Теодора Василева

Ангел Генчев

Теодора Йосифова

д-р Мариан Пашев

Саша Панджич

Ради Радев

Марияна Сиракова-Пенкова

Теомира Монева

Милена Пенчева - училищен психолог

Даниел Евдокимов - педагогически съветник

 

учители в целодневна организация на учебния ден

Грета Петрова

Марияна Анастасова

Йонна Стефанова

Христомира Йорданова

Ивелина Иванова

Радостин Попов