СУ "Св. Климент Охридски"

Средно училище в село Камен