СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в село Камен

НП "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала"