СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в село Камен

Педагогически персонал

 

 

Миглена Иванова Ботева

старши учител, начален етап на основното образование /I-IV клас/

Висше: магистър

Четвърта професионално- квалификационна степен

Квалификация: начален учител

 

 

    Димитър Недялков Димитров 

старши учител, начален етап на основното образование /I-IV клас/

Висше: магистър

Трета професионално-квалификационна степен

Квалификация: начален учител

 

 

    Даниела Симеонова Симеонова

старши учител, начален етап на основното образование /I-IV клас/                

Висше: магистър

Втора професионално-квалификационна степен

Квалификация: начален учител

 

 

 

Геновева Йорданова Вълчева     

старши учител, начален етап на основното образование /I-IV клас/ 

Висше: бакалавър

Четвърта професионално-квалификационна степен 

 Квалификация: начален учител

 

 

 

 

инж. Марияна Николова Анастасова

учител в група ЦОУД /I-IV клас/ 

Висше: магистър 

Трета професионално-квалификационна степен 

 Квалификация: начален учител и машинен инженер

 

 

 Христомира Йорданова Йорданова

учител в група ЦОУД /I-IV клас/

Висше: бакалавър

Пета професионално-квалификационна степен

Квалификация: начален учител

 

 

Грета Николова Петрова

учител в група ЦОУД /I- IV клас/

Висше: магистър

Пета професионално- квалификационна степен

Квалификация: начален учител, социален педагог и учител по гражданско образование

 

Maртина Симеонова Димова

старши учител в група ЦОУД /I- IV клас/

Висше: магистър

Пета професионално- квалификационна степен

Квалификация: начален учител, социален педагог

 

Антония Янакиева Цонева

учител на деца с умствена изостаналост

Висше: бакалавър

Квалификация: ресурсен учител

 

 

 

Ивелина Петрова Лазарова

ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"

Висше: магистър

Четвърта професионално-квалификационна степен

Квалификация: учител по математика, информатика и информационни технологии

 

 

Даниел Янков Евдокимов

педагогически съветник

Висше: бакалавър

Квалификация: психолог

 

 

Нели Борисова Чотоклиева

старши учител общообразователен предмет

в прогимназиален етап на основното образование

Висше: магистър

Четвърта професионално- квалификационна степен

Квалификация: учител по български език и литература

 

 

Марина Петкова Маркова

старши учител общообразователен предмет 

в прогимназиален етап на основното образование

Висше: магистър

Пета професионално- квалификационна степен

Квалификация: учител по история и география

 

 

Теодора Пламенова Йосифова

учител общообразователен предмет 

в прогимназиален етап на основното образование

Висше: магистър

Квалификация: учител по физическо възпитание и спорт

 

 

Венелина Калинова Дюлгерова- Гамба

учител общообразователен предмет в

прогимназиален етап на основното образование

Висше: магистър

Квалификация: учител по физика

 

 

Радостин Илиянов Попов

учител в група ЦОУД /V- VII клас/

Висше: бакалавър

Квалификация: учител по физическо възпитание и спорт

 

 

Наталия Йорданова Николова

учител в група ЦОУД /V- VII клас/

Висше: бакалавър

Квалификация: учител по физическо възпитание и спорт

 

 

Елена Христова Данаилова

старши учител общообразователен предмет

в гимназиален етап на средното образование

Висше: магистър

Четвърта професионално- квалификационна степен 

Квалификация: учител по химия, биология и изобразително изкуство

 

 

Ирина Георгийева Колева

учител общообразователен предмет в

гимназиален етап на средното образование

Висше: магистър

Пета професионално- квалификационна степен

Квалификация: учител по български език и литература, детски и начален учител

 

 

Теодора Веселинова Василева

учител общообразователен предмет в

гимназиален етап на средното образование

Висше: магистър

Квалификация: учител по история и география

 

 

 

Ангел Александров Генчев

старши учител общообразователен предмет

в гимназиален стап на средното образование

Висше: магистър

Четвърта професионално- квалификационна степен

Квалификация: учител по физическо възпитание и спорт

 

 

Красимир Стефанов Стефанов

Висше: магистър

Квалификация: спортен педагог, начален учител по ФВ

 

 

инж. Нела Петкова Кожухарова

старши учител общообразователен предмет

в гимназиален етап на средното образование

Висше: магистър

Четвърта професионално- квалификационна степен

Квалификация: учител по математика, инженер

 

 

 

 

Ради Марчев Радев

учител професионална подготовка

Висше: бакалавър

Пета професионално- квалификационна степен

Квалификация: преподавател- инструктор

 

 

инж. Мирослав Младенов Павлов

учител професионална подготовка

Висше: магистър 

Квалификация: машинен инженер

 

 

Християна Петрова Стоянова

учител професионална подготовка

Висше: магистър

Квалификация: агроном

 

 инж. Георги Николаев Яламов

учител професионална подготовка

Висше: бакалавър

Квалификация: машинен инженер