СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в село Камен

Училищна документация

Правилник за дейността на училището през учебната 2017-2018г. Виж ТУК

Стратегия за развитие на училището Виж ТУК

 Годишен план за дейността на училището през учебната 2017-2018 г. Виж ТУК

 Училищен учебен план Виж ТУК

 График за изпити - самостоятелна и индивидуална форма сесия ЯНУАРИ 2018  г. Виж ТУК

 Правилник за дейността на училището за учебната 2018/2019г. Виж ТУК

 Стратегия за развитие на СУ за учебната 2018/2019г. Виж ТУК

Годишен план за дейността на СУ за учебната 2018/2019г. Виж ТУК

 Училищни учебни планове за учебната 2018/2019г. Виж ТУК

 

Етичен кодекс на училищната общност  Виж ТУК

 Програма и механизъм за превенция на ранното напускане на училище Виж тук

 Механизъм за превенция при риск от отпадане на ученици Виж тук

Училищни учебни планове - уч.2021/2022г. - Виж тук

Прикачени документи

График СФ - юни - 24.docx
План към стратегия 23 - 24 г. - СУ Камен.docx
График СФ - февруари- 2024.docx
Приложение 1 - 10 - алгоритъм -Shemi_Mehanizam_2023.docx
План - програма за превенция на наркотици 23-24.pdf
Механизъм_14.10.docx
График-консултации.pdf
Годишен план 2023-2024.pdf
ДНЕВЕН РЕЖИМ.pdf
Етичен Кодекс.pdf
Правилник за дейността на училището 2023-2024.pdf
СТРАТЕГИЯ 2023 - 2028.pdf
Учебен план XII клас 2023-2024 механизация на селското стопанство.pdf
Учебен план XI клас 2023-2024-механизация на селското стопанство.pdf
Учебен план X б клас 2023-2024полевъдство.pdf
Учебен план X a клас 2023-2024 трайни насаждения.pdf
Учебен план IX клас 2023-2024трайни насаждения.pdf
Учебен план VIII клас 2023-2024трайни насаждения.pdf
Учебен план VII клас 2023-2024.pdf
Учебен план VI клас 2023-2024.pdf
Учебен план V клас 2023-2024.pdf
Учебен план IV клас 2023-2024.pdf
Учебен план III клас 2023-2024.pdf
Учебен план II б клас 2023-2024.pdf
Учебен план II a клас 2023-2024.pdf
Учебен план I клас 2023-2024.pdf
Конспект- СФ юни 2023.pdf
График СФ - юни- 2023.docx
Училищен план-прием 2023-2024
Правила за организиране на самостоятелна форма 2022-2023
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ - 2022-2023
Свободни места за ученици
ПВТР 2022-2023
План за дейностите по БДП 2022-2023
Мерки за повишаване качеството на образованието 2022
Етичен Кодекс 2022-2023
Програма и механизъм за превенция на ранното напускане на училище 2022-2023
Програма за предоставяне на равни възможности 2022-2023
Седмично разписание I срок 22-23
Стратегия 2022 - 2023
Годишен план 2022-2023
Целодневна организация на учебния ден
Спортен календар 2022-2023
Правилник за дейността на училището 2022-2023
Учебен план- XII клас
Учебен план- XI клас
Учебен план- X клас
Учебен план- IX б клас
Учебен план- IX a клас
Учебен план- VIII клас
Учебен план- VII клас
Учебен план- VI б клас
Учебен план- VI a клас
Учебен план- V клас
Учебен план- IV клас
Учебен план- III клас
Учебен план- II клас
Учебен план- I б клас
Учебен план- I a клас
Училищен учебен план 2017-2018
График за провеждане на консултации - 2 срок- 2021-22 уч.год.
Седмично разписание- втори срок- 2021-2022 учебна година
График за провеждане на консултации- 1 срок- 2021-22 уч.год.
Стратегия-БДП
АКТУАЛИЗИРАНИ НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА
НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА
Целодневна организация на учебния ден- 2021/2022 учебна година
Програма и механизъм за превенция на ранното напускане на училище- 2021/2022 учебна година
Програма за предоставяне на равни възможности - 2021/2022 учебна година
Правилник за дейността на училището- 2021/2022 учебна година
Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд- 2021/2022 учебна година
План на УКС - 2021/2022 учебна година
План за работа на комисията по осигуряване на безопасни и здравословни условия на обучение, възпитание и труд през учебната 2021/2022 година
План за защита при бедствия на пребиваващите - 2021/2022 учебна година
План за дейностите по БДП- 2021/2022 учебна година
Насоки COVID-19 - 2021/2022 уч.год.
Механизъм за превенция при риск от отпадане на ученици - 2021/2022 уч.год.
Мерки за повишаване качството на образование за учебната 2021/2022 год.
Етичен кодекс
Годишен план за дейността на училището за учебната 2021/2022 год.
Училищни учебни планове- уч.2021/2022 год.
Дневен режим за учебната 2021- 2022 година
Стратегия за развитие на училището за периода 2021-2025 год.