СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в село Камен