СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в село Камен

Обществен съвет

 

 

Димчо Тодоров Димов

представител на община Стражица

 

Евгения Владимирова Станчева

представител на община Стражица

 

Евелина Димитрова Иванова

представител на родителите

 

Галя Димитрова Георгиева

представител на родителите

 

Ценка Пантилеева Михайлова

представител на родителите

 

Гинка Христова Димитрова

представител на родителите