СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в село Камен

Обществен съвет

 

 Членове :

 

Донка Цвяткова Димова – представител на работодателите

 

Мария Атанасова Бъчварова – представител на финансиращия орган

 

Мария Евгениева Иванова – представител на родителите 

 

Ива Ивайлова Илиева - представител на родителите 

 

Марияна Атанасова Атанасова - представител на родителите 

 

 

Резервни членове :

  

Стоян Йорданов Ангелов

 

Стела Христова Соколова

 

Жанета Алексиева Иванова

 

Славена Атанасова Славева 

 

    Християн Добромиров Миладинов