СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в село Камен

Обществен съвет

 

 Членове :

 

Донка Цвяткова Димова – представител на работодателите

 

Мария Атанасова Бъчварова – представител на финансиращия орган

 

Виржиния Северинова Йосифова – представител на родителите 

 

Пламен Красимиров Амеракиев - представител на родителите 

 

Димитринка Василева Благоева - представител на родителите 

 

 

Резервни членове :

  

Стоян Йорданов Ангелов

 

Стела Христова Соколова

 

Снежана Мимева Ангелова

 

Златка Здравкова Панайотова

 

    Евгения Атанасова Георгиева