СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в село Камен

Честит 3-ти март!

Учениците от СУ,, Свети Климент Охридкси" отбелязват 144 години от Освобождението на България.