СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в село Камен

График на дейностите, които ще бъдат организирани след приключване на учебните занятия

Уважаеми родители и ученици,

Със Заповед № РД09-3472/ 27.11.2020 г., министъра на образованието и науката удължи работата с учениците с:

  • Една учебна седмица за учениците в I – III клас за проектни и/или творчески дейности и две седмици (до 23 юни), в които дните ще са неучебни и ще се използват за компенсиращи мерки, занимания по интереси и/или обща подкрепа, в т.ч. и от разстояние в електронна среда, като времето за ползването им се определя по решение на съответното училище.

В тази връзка, тук може да се запознаете се с графиците на дейностите, с които учениците ще бъдат ангажирани след приключване на учебните занятия, до края на обучението им за съответния клас.

ГРАФИК

за дейностите с ученици от I -  III  клас

за периода 01.06. – 11.06.2021г.

/дейности за компенсиращи мерки/

 

 

01.06.2021

8,00 – 8,40

9,05 – 9,45

Допълнително обучение по БЕЛ

9,55 – 10,35

10,45 – 11,25

Допълнително обучение по математика

02.06.2021

8,00 – 8,40

9,05 – 9,45

Допълнително обучение по БЕЛ

9,55 – 10,35

10,45 – 11,25

Допълнително обучение по математика

03.06.2021

8,00 – 8,40

9,05 – 9,45

Допълнително обучение по БЕЛ

9,55 – 10,35

10,45 – 11,25

Допълнително обучение по математика

04.06.2021

8,00 – 8,40

9,05 – 9,45

Допълнително обучение по БЕЛ

9,55 – 10,35

10,45 – 11,25

Допълнително обучение по математика

07.06.2021

8,00 – 8,40

9,05 – 9,45

Допълнително обучение по БЕЛ

9,55 – 10,35

10,45 – 11,25

Допълнително обучение по математика

08.06.2021

8,00 – 8,40

9,05 – 9,45

Допълнително обучение по БЕЛ

9,55 – 10,35

10,45 – 11,25

Допълнително обучение по математика

09.06.2021

8,00 – 8,40

9,05 – 9,45

Допълнително обучение по БЕЛ

9,55 – 10,35

10,45 – 11,25

Допълнително обучение по математика

10.06.2021

8,00 – 8,40

9,05 – 9,45

Допълнително обучение по БЕЛ

9,55 – 10,35

10,45 – 11,25

Допълнително обучение по математика

11.06.2021

8,00 – 8,40

9,05 – 9,45

Допълнително обучение по БЕЛ

9,55 – 10,35

10,45 – 11,25

Допълнително обучение по математика

 

 

ГРАФИК

за дейностите с ученици от I -  III  клас

за периода 12.06. – 23.06.2021г.

/проектни и/или творчески дейности/

 

14.06.2021

8,00 – 11,30

Запознаване с различни видове национални носии, характерни за някои области на България и битови предмети от миналото.

15.06.2021

8,00 – 11,30

Посещение на местната библиотека.

Състезание за най-добър четец.

16.06.2021

8,00 – 11,30

Спортни състезания на открито

17.06.2021

8,00 – 11,30

Екскурзия на открито в природата. Събиране на природни материали

18.06.2021

8,00 – 11,30

Проект „Да направим хербарий“

21.06.2021

8,00 – 11,30

Посещение на исторически забележителности в с. Камен и гр. Велико Търново

22.06.2021

8,00 – 11,30

Проект „Всички сме приятели“. Изготвяне на табло, постер.

23.06.2021

8,00 – 11,30

Здравей, лято! Здравей, ваканция! Рисунки с тебешир на асфалт