СУ "Св. Климент Охридски"
Средно училище в село Камен

Предстоящо обучение на педагогическите специалисти в СУ „Св.Климент Охридски“ 2023